Päiväkortti

Päiväkortin lunastus metsästyskaudella 2019-2020

Päiväkortin hinta on 10 €/vrk ja saaliskiintiö on pois metsästysisännän
seuran määrittelemissä metsästyskiintiössä.
Metsoa ei päiväkorttilainen saa metsästää!
Suorita maksu oheisilla tilitiedoilla ja täytä alla oleva lomake.

Maksun saaja: Menkijärven metsästysseura ry
Tilinumero: FI22 5188 0720 1260 88
Summa: 10 €
Viesti: Päiväkortti +metsästäjän nimi